Dotazy občanů - - Oficiální web MP Klecany
Městská Policie Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Městská Policie Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Dotazy občanů

řev ve Farm Table

6.9.2018, Lenka Lisá

Dobrý večer, dnes odpoledne opět řev a reprodukovaná hudba z Farm Table. Na radu města volám po desáté hodině policii i když to vlastně k ničemu není. Nicméně zajímalo by mne, proč v momentě kdy má policie moje jméno uložené, tj. zdraví mne jménem při přijímání hovoru a já vždycky chci to samé, proč po mne chce opětovně identifikaci - tj. jméno, datum a místo narození, adresu.... chápu že je to ze zákona, nicméně hovory nenahrává a zdraví mne jménem, ví tedy kdo volá a proč. Promiňte ale připadá mi to poměrně jednostranné, nebylo by účelnější aby spíše "pomáhala a chránila" jinak se to heslo stává zase jenom bezcennou frází.

Odpověď

12.9.2018

Vážená paní Lisá,

získal jsem písemné vyjádření strážníka městské policie, který Váš hovor přijímal. Dle tohoto vyjádření má osoba, která oznamuje podezření z přestupku, ze zákona povinnost prokázat na výzvu strážníka totožnost (§ 12, odst.2, písm. g) zák. č. 553/1991 Sb.). Prokazování totožnosti lze požadovat dle přiměřené potřeby, proto je tedy možné, že v jiných případech toto po Vás strážníci nepožadovali a Vaše upozornění řešili bez prokázání Vaší totožnosti, strážníci mohou prověřovat i anonymní oznámení.

Do restaurace Farm Table strážník dorazil v čase 22:07, v restauraci probíhala svatební hostina. Na verandě byla přítomna skupina cca 15 osob, kteří kouřili a povídali si spolu v běžném hovoru, bez výkřiků či rámusení. Podle uvážení strážníka toto chování nenaplňovalo skutkovou podstatu přestupku rušení nočního klidu, nicméně ve spolupráci s personálem byly tyto skupinky přesunuty do vnitřních prostor a byly zavřeny dveře, aby se hovor nerozléhal ven. Asi po deseti minutách od příjezdu strážníka byla veranda prázdná, pouze venku postávali tři lidé. Podruhé přijel strážník do restaurace Farm Table ve 22:35, aby se přesvědčil, zda je tam klid. V této době dva lidé kouřili přede dveřmi, veranda byla uzavřená a ani uvnitř nedocházelo k nějakým hlasitým projevům. Toto vše má městská policie natočené na videu i se zvukem. Vzhledem k tomu, že nedocházelo k žádnému protiprávnímu jednání, nebyl důvod přistupovat k udělení sankcí.

Všechna oznámení občanů jsou prověřována a Městská policie Klecany tak bude činit i nadále.

S pozdravem Daniel Dvořák, místostarosta

Zpět