Dotazy občanů - - Oficiální web MP Klecany
Městská Policie Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Městská Policie Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Dotazy občanů

Žádost o vyřešení dopravní situace

18.5.2018, Katarína Fišerová

Dobrý den, ráda bych Vás poprosila o vyřešení dopravní situace.
1) Ulice Československé armády od hřbitova směrem ke Zdibům: ačkoli je zde radar, mnozí řidiči jej zcela ignorují a běžně zde vídám při procházce s dítětem rychlosti 75 km/h i výše. V pozdních večerních hodinách tu někteří řidiči využívají cestu k tomu, aby vyzkoušeli zrychlení svého vozidla, což značně znepříjemňuje bydlení v okolí cesty. Prosím, nebylo by možné zvážit přidání dalšího zpomalovacího pruhu, například někde na úrovni fotbalového hřiště tak, aby řidiči neměli možnost vozidlo tolik rozjet? Obzvlášť během letních dní je to opravdu krajně nepříjemné.
2) Křižovatka Topolová a Čsl. armády: řešení této křižovatky je pro chodce značně nešťastné. Zcela zde chybí jakýkoli přechod, ačkoli směrem ke kostelu chodník je. Přecházení je tu velmi nebezpečné. Prosím, zda lze udělat přechod a zároveň přidat dopravní značení tak, aby o chodcích byli zpraveni také řidiči.

Předem děkuji za zvážení a řešení výše zmíněných problémů.

S pozdravy, Fišerová

Odpověď

28.5.2018

Vážená paní Fišerová,

podobné návrhy jsem v poslední době vznesl na odpovědné instituce, bohužel byly většinou z odůvodněním zamítnuty:

1) Ulice Československé armády je krajská komunikace ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje. Při posledních jednáních na toto téma správce komunikace nesouhlasil s budováním dalších retardérů z důvodu zimní údržby a provozu autobusové dopravy. Správce komunikace i dopravce mají problém i se stávajícími zvýšenými přechody, které bude třeba při plánovaném nasazení vysokokapacitních kloubových autobusů pravděpodobně nechat prodloužit. Městská policie Klecany však dostala povolení od dopravní policie k měření rychlosti mj. i na tomto úseku. Během následujících měsíců zde bude prováděna kontrola rychlosti a budou ukládány sankce za nedodržení rychlostního limitu.

2) O povolení ke zbudování přechodu pro chodce přes ulici Topolovou u hřbitova (těsně nad křižovatkou) jsem žádal letos na jaře Dopravní inspektorát Policie ČR, který ke změnám dopravního značení vydává stanovisko. Tato žádost byla zamítnuta, protože přechod by v těchto místech překročil maximální možnou délku přechodu a musel by se uprostřed komunikace vybudovat ostrůvek. To není na současné křižovatce technicky možné. Město plánuje rekonstrukci celé křižovatky, jednou z variant byl i kruhový objezd, pozemek pod křižovatkou však nemá dostatečný poloměr a okolní pozemky jsou soukromé. Při plánování nové křižovatky budu žádat o takové úpravy, které v těchto místech umožní zbudování přechodu pro chodce.

S pozdravem Daniel Dvořák, místostarosta

Zpět