Dotazy občanů - - Oficiální web MP Klecany
Městská Policie Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Městská Policie Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Dotazy občanů

Přemístění sběrného dvora

4.2.2018, Ondřej Váňa

Vážená paní, vážený pane,
doslechl jsem se, že v Klecanech má v nejbližší době dojít k přemístění sběrného dvora ze stávající lokality za hřbitovem do nové, mnohem vzdálenější lokality v areálu bývalých kasáren.

Ve městě jsou sice k dispozici kontejnery pro bioodpad, ale většinou ne na stálém místě, navíc při větším množství odpadu není možné odpad pohodlně vysypat jedním člověkěm a kapacita nemusí být vždy garantována. Stávající sběrný dvůr byl blízko města, kapacita garantována byla, navíc pracovník dvora vždy ochotně pomohl zajistit vysypání. Ve městě byl rovněž dostupný svoz bioodpadu zajišťovaný MÚ na tel. objednání. Většinou byl ale zajišťován jen jedním pracovníkem, který nemohl sám odpad naložit (kontejner 240l), takže byla nutná přítomnost někoho z domácnosti. Bude tato služba dostupná i v tomto roce? Za jakých podmínek?

Rád bych se zeptal, jaké jsou skutečné důvody tohoto záměru, hlavně proč je dobře fungující a z hlediska vzdálenosti dostupná služba přemísťována o značnou vzdálenost dále, takže nebude dostupná pěšky s plnou popelnicí (ručním vozíkem), ale bioodpad bude nutné odvážet autem.

Obecně se lidé chovají ekologicky jen tehdy, pokud to pro ně není nepohodlné, takže přemístění dvora povede podle mého názoru jen k tomu, že lidé budou bioodpad sypat do příkopu, na pole, prostě všude, kde to pro ně pohodlné bude ...

Děkuji za Vaši odpověď.

S pozdravem
Ondřej Váňa

Odpověď

7.2.2018

Vážený pane Váňo,

v areálu Dolní Kasárna vznikne moderní sběrný dvůr, který by ve stávajícím prostoru nebylo možné vybudovat. Jedním z vážných důvodů je např. skutečnost, že pozemek, na kterém se nyní sběrný dvůr nachází, není ve vlastnictví města. Do budoucna je plánováno využít tento prostor pro potřeby hřbitova. Umístění sběrného dvora bezprostředně vedle hřbitova, u příjezdu do města, není podle názoru našeho i mnoha občanů nejšťastnější. Větší vzdálenost do SD je pro část občanů samozřejmě nepříjemná, ale obyvatelé např. Hradiště nebo Vinice budou mít naopak do nového SD blíže. Podle našich zjištění je naprostá většina odpadu přivážena motorovými vozidly, pro jejichž řidiče by neměl být rozdíl několika set metrů vážnějším problémem.

Ke svozu bioodpadu lze využít zdarma sběrný dvůr a velkoobjemové kontejnery rozmístěné po městě. Podařilo se nám získat dotaci na kompostéry, o které si mohli zažádat občané v loňském roce, během letošního roku budou zdarma distribuovány. V Klecanech lze objednat také placenou službu společnosti FCC (dříve ASA), která nabízí dodání nádoby na bioodpad o objemu 240l a její pravidelný vývoz. Tuto službu je možné objednat na přepážce matriky MěÚ.

S pozdravem Daniel Dvořák, místostarosta

Zpět