Dotazy občanů - - Oficiální web MP Klecany
Městská Policie Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Městská Policie Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Dotazy občanů

Nové smlouvy o odváděni odpadních vod

5.10.2017, Jindřich Klecker

Dobrý den, na klecanském diskuzním fóru je publikován tento text: "V dnešních dnech rozesílá MÚ Klecany k podpisu nové smlouvy o odvádění odpadních vod mezi VAK Zápy a odběrateli služby. Doporučuji všem odběratelům, aby si pozorně přečetli článek smlouvy č. III. na straně 2. Vyplývá z něj totiž, že se zavazujete doplatit stočné ZPĚTNĚ od 1.6.2017, což je období čtyř(!) měsíců, ve kterém smlouva o odběru odpadních vod NEBYLA uzavřená. V praxi to tedy vypadá tak, že po podpisu smlouvy budete nic netušíc platit stočné v obvyklé výši, jakou jste platili až do května 2017, ale až vám v roce 2018 přijde roční vyúčtování, budete v něm mít překvapení v podobě nedoplatku ve výši čtyř měsíčních záloh právě za období červen – září 2017, kdy jste žádnou smlouvu s nikým uzavřenu neměli. Smlouva se tak pomocí právní kličky uvedené v článku III. stává retroaktivní, což je nepřípustné. Osobně doporučuji se smlouvou v tomto znění nesouhlasit a platit stočné od skutečného data uzavření smlouvy a jako výchozí stav uvést odečet vodoměru k tomuto datu." Zajímalo by mě, proč MÚ trvalo čtyři měsíce od znovuzískání kanalizace a čističky pod svou správu, než byly vytvořeny nové smlouvy a proč jsou smlouvy uzavírány s firmou, která kanalizaci pouze spravuje, proč ve smlouvě není uvedena konkrétní cena, proč mám platit zpětně kvůli liknavosti MÚ a proč lidem jasně neřeknete, že si musí zálohy na přīštích osm měsíců navýšit o padesát procent, aby se vyrovnal čtyřměsíční skluz v platbách a nemuseli platit příští léto nedoplatek. Děkuji.

Odpověď

6.10.2017

Vážený pane Kleckere,

dne 17. 5. 2017 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství rozhodnutím číslo jednací 044838/2017/KUSK zrušil společnosti Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno, IČ: 26196620 povolení k provozování majetku pod IČME 2103-666033-00240290-3/1 Klecany město a 2103-666033-00240290-4/1 Klecany ČOV. Na základě tohoto rozhodnutí Městský úřad Klecany dne 1.6.2017 rozhodnutím č.j. 3945/2017 uložil společnosti VaK Zápy, s.r.o., Zápy 9, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ 47544511 podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., povinnost veřejné služby a to provozování splaškové kanalizace včetně ČOV pro veřejnou potřebu ve městě Klecany, pod IČME: 2103-666033-00240290-3/1 Klecany město a 2103-666033-00240290-4/1 Klecany ČOV. Vzhledem k tomu, že podle ust. § 22 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek, provozovatelem kanalizační soustavy v Klecany se dnem 1.6.2017 stala společnost VaK Zápy, s.r.o.. Od tohoto dne společnost VaK Zápy, s.r.o. prováděla odvádění a čištění odpadních vod od všech právnických a fyzických osob v Klecanech, jejichž nemovitosti jsou napojeny na kanalizaci v Klecanech. Tím také také všem těmto osobám vznikla povinnost platit stočné od tohoto data společnosti VaK Zápy, s.r.o. tj. v žádném případě se nejedná o retroaktivitu.

Vzhledem k tomu, že jste službu prokazatelně využíval, jednalo by se z Vaší strany o neoprávněné obohacení, které je možno požadovat tři roky zpětně. Pokud jste platil zálohy na stočné předchozímu provozovateli Středočeským vodárnám, a.s., tak Vám přeplatek za uvedené období Středočeské vodárny, a.s. jsou povinny vrátit. Tím také budete mít potřebné prostředky na doplacení rozdílu chybějících záloh u nového provozovatele.

Ve dnech 3.7.2017 až 14.7.2017 byli pracovnicemi města Klecany navštíveni všichni odběratelé v Klecanech a byla jim změna provozovatele oznámena a zároveň jim byl předán formulář pro sběr údajů pro uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod. Odběratelům, kteří nebyli zastiženi doma, bylo oznámení s formulářem vloženo do schránky. Informace je také zveřejněna na internetových stránkách města Klecany http://www.mu-klecany.cz/picture/61559.

Cena za stočné se nemění, cena je zveřejněna na internetových stránkách společnosti VAK Zápy, s.r.o., což je stejný postup jako v případě Středočeských vodáren, a.s.

Z výše uvedeného vyplývá, že odběratelé si nemusí navyšovat zálohy, protože buď v uvedeném období stočné neplatili a na nedoplatek si tím ušetřili, nebo platili a Středočeské vodárny, a.s. jim vzniklý přeplatek vrátí nebo už možná vrátily.

S pozdravem

Ing. Michal Rathouzský, technik správy majetku

Zpět