Dotazy občanů - - Oficiální web MP Klecany
Městská Policie Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Městská Policie Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Dotazy občanů

Kaliště Drasty x Klecany

29.5.2017, Martin Koubík

Dobrý den, velice by mě zajímalo, jestli se také nějak angažujete ve ,,smradové" aféře proti areálu v Drástech? Stále jen odkazujete na různé stížnosti a vyjádření, které jsou adresovány obci Větrušice. Jaké kroky činí obec Klecany? Přeci jenom se smrad z kaliště naší obci nevyhýbá. Děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď

31.5.2017

Dobrý den pane Koubíku,

nesnesitelný zápach obtěžuje zejména občany Klecan, Větrušic a nejbližšího okolí, proto činíme všechny možné kroky k tomu, aby došlo ke změně situace. Minulý čtvrtek jsme se s panem starostou a dalšími zástupci města zúčastnili schůzky s představiteli společnosti PVK (Pražské vodovody a kanalizace, a. s.), která kalová pole provozuje. Situace je následující: z důvodu havárie čistírny odpadních vod na Císařském ostrově jsou kaly, které pražská ČOV nezvládne zpracovat, potrubím přiváděny do Drast, kde probíhá jejich sušení v otevřených kalových polích. Informace a návrhy řešení, které nám byly předloženy, nás rozhodně neuspokojily, spíše naopak. Z plánů na budování větrolamů či valů, používání deodorantu a osázení kalu rostlinami, které by měly alespoň částečně eliminovat vznikající pachy lze vytušit, že se nejedná o mimořádnou krátkodobou havárii, ale o stav, se kterým PVK počítá i do budoucna. PVK se brání tím, že zařízení provozuje v souladu s provozním řádem a vše je v souladu s předpisy. Protestujeme proti technologii, která je zde k likvidaci kalů používána. Imise zápachu zcela jistě neodpovídají místním poměrům a je tak porušováno ustanovení občanského zákoníku, které zakazuje šíření imisí (vč. pachových) na pozemky jiných vlastníků. Zápach se šíří dle směru a intenzity větru a dotýká se minimálně 10 tisíc občanů. Na kritickou situaci jsme upozornili i média, v Klecanech již natáčela reportáž TV Prima. V hlavní zpravodajské relaci by měla být uvedena dnes (31. 5.) nebo zítra (1. 6.).

S pozdravem Daniel Dvořák

Zpět