Dotazy občanů - - Oficiální web MP Klecany
Městská Policie Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Městská Policie Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Dotazy občanů

rušení nočnnío klidu

16.5.2017, Lenka Lisá

chtěla bych se zeptat nakolik je legální provozovat venkovní zahrádku po desáté hodině večer. Vyhláška města Klecany nic takového nepovoluje. Je jedenáct v noci a naproti nám je jako vždy když je příznivé počasí otevřena zahrádka a lidi tam řvou tak, že nemůžu mít otevřené okno. Můžu zavolat policii aby tuto situaci řešila nebo je to u nás obci povoleno? Chtěla bych aby to obec nějak řešila, protože v létě není vyjímkou že několik dní v týdnu je hluk na zahrádce běžně do dvou, tří do rána.

Odpověď

17.5.2017

Dobrý den,

provozování hlučných činností v době nočního klidu samozřejmě povolené není, mimo výjimky stanovené vyhláškou města Klecany č. 2/2016 (pravidelné slavnosti pořádané městem a Silvestr), kdy je doba nočního klidu zkrácena.

Doba nočního klidu je specifikována ustanovením § 47 odst. 6 zákona o přestupcích, které zní: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.“

Metodikou Ministerstva vnitra je pojem noční klid vyjádřen takto:

"Noční klid je určitý pokojný stav na určitém místě ve vymezenou dobu, na jehož zachování má společnost zájem za účelem spořádaného a poklidného soužití. Za rušení nočního klidu jsou považovány takové projevy fyzických osob v době nočního klidu, které jsou způsobilé porušit nebo ohrozit občanské soužití a veřejný pořádek. Typicky se jedná například o hlasité hlasové projevy, reprodukovanou či živou hudbu nebo způsobování hluku jinou činností."

Z výše uvedeného vyplývá, že rušení nočního klidu je přestupkem proti občanskému soužití podle § 47 odst. 1 písm. c), případně správním deliktem podle § 92 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Na místě jej může projednat Policie ČR nebo obecní policie, případně je možno podezření ze spáchání přestupku předat k vyřešení správnímu orgánu, kterým je přestupková komise města.

S pozdravem Daniel Dvořák, místostarosta

Zpět