Dotazy občanů - - Oficiální web MP Klecany
Městská Policie Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města Městská Policie Klecany - Městský úřad Klecany - oficiální web města

Dotazy občanů

Trocha politiky

29.6.2016, Jarda

Dobrý den pane starosto, podle Vašeho rozhovoru ve zpravodaji strany Starostové a nezávislí hodláte v krajském zastupitelstvu prosazovat efektivní rozhodování.
V minulém volebním období jste rozvíjeli spolupráci s obecní policií a projekt strážníka okrskáře byl nereálný, jak uvedl vedoucí strážník. I v současném volebním období jdete cestou rozšiřování spolupráce s OP , která nemá kapacitu a aby zajistila veřejný pořádek a dohled nad dopravou ve vlastní obci, hodlá realizovat kamerový systém a stacionární radary. OP působí v dalších nasmlouvaných obcích. Požadujete li po OP činnost mimo smlouvu, musíte dát písemný požadavek. Což je pro okamžité řešení problému asi těžkopádné.
Chtěl bych se zeptat na čtyři věci, zda považujete za efektivní rozhodnutí pokračování spolupráce s OP, zda zvýšené náklady na veřejný pořádek, asi 1,5 mega jsou efektivní investicí do spolupráce a jak se investice projevila, co si představujete pod pojmem "další rozšiřování spolupráce" a poslední dotaz, zda hodláte splnit volební slib - zřízení vlastní MP.
Myslím ,že pro Vás, politika krajského formátu, nebude problém odpovědět na tyto jednoduché dotazy.
Děkuji za odpověď s přeji úspěšný den.

Odpověď

7.7.2016

Vážený pane Jaroslave,

pokusím se Vám odpovědět na Vaše dotazy.

Pokračování spolupráce s OP Zdiby je v současné době (do založení vlastní MP) jedinou možností , jak pro občany zlepšit zajištění místních záležitostí veřejného pořádku. Příspěvek obecní policii Zdiby nebyl navýšen, je stále stejný jako v uplynulých letech (480 000,- Kč ročně). Vzhledem k celkovým nákladům na činnost OP Zdiby a celostátnímu průměru nákladů na provoz obecních policií považuji příspěvek města Klecany za odpovídající. Částka 1,5 mil. Kč byla v rozpočtu vyčleněna z důvodu plánované investice spojené se založením MP Klecany. Rada města dne 1. 10. 2015 předložila na zasedání zastupitelstva návrh na zřízení vlastní městské policie, po diskuzi se zastupiteli však byl schválen protinávrh - jednat s OP Zdiby o další spolupráci. V současné době probíhá architektonická soutěž na dostavbu objektu Rychty, součástí zadání je i umístění služebny městské policie, o jejíž zřízení budeme usilovat.

Pokud Vás tato problematika zajímá, zvu Vás k osobnímu jednání, případně své podněty můžete sdělit zastupitelům vždy na začátku každého zasedání ZMě v bloku „dotazy a podněty občanů“.

S pozdravem Ivo Kurhajec, starosta

Zpět